דף לתרגול הפכים בין כיוונים לילדים בגיל הרך

בדף הבא, על הילדים לחבר בקו ישר בין כל שתי תמונות המשלימות זו את זו בהפכי המיקומים. למשל, יש לחבר בין התמונה המראה שהחתול מימין הכסא לתמונה בעמודה השנייה המראה שהחתול משמאל הכסא. וכן הלאה.

  • למעלה-למטה
  • ימין-שמאל
  • קדימה-אחורה
  • באמצע-בצד
הצטרפי לשיחה