מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

עמוד זה מפרט את תנאי השימוש באתר. כמשתמש/ת באתר, מחובתך לקרוא אותם בעיון. אם אינך מקבל/ת את הנאמר בתנאים המפורטים להלן, הימנע/י מגלישה באתר.

תנאי שימוש

מי אנחנו

האתר "https://www.imaputi.co.il" הינו בלוג אישי עבור נשים ואימהות ומטרתו הוא:

  • פלטפורמה להבעת דעתה האישית ורעיונות של בעלת האתר בנושאים שונים
  • דעות ורעיונות אלו משקפות את עמדתה האישית של בעלת האתר בלבד, והן אינן מזוהות עם כל ארגון שהוא.

היעדר אחריות 

  • התכנים באתר מוצגים "כמות שהם" (AS IS) למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא, מרומזת או מפורשת.
  • איני מתחייבת לדיוק, שלמות, עדכניות, התאמה, נכונות או אמיתות עובדתית של המידע המופיע באתר, כולו או מקצתו.
  • המבקרים באתר מתבקשים לקרוא את התכנים היטב ולא לבצע כל פעולה על סמך הנאמר באתר.
  • בעצם הגלישה באתר באתר הנך מסכימ/ה ומתחייב/ת מפורשות לפטור את בעלי האתר מאחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהחלטות ופעולות שתבצע/י בהתבסס על המידע והתכנים המפורסמים באתר.
  • איני מתחייבת שפעולת האתר תתנהל ברציפות בלא הפסקות אצל מנהל האתר או אצל מי מספקי השירותים לאתר.

מדיניות פרטיות

מה המידע האישי שאנו אוספים ומדוע אנחנו אוספים אותו

האתר אינו אוסף נתונים אישיים כגון שם, כתובת אימייל, טלפון וכו'.

כברירת מחדל איני אוספת נתונים אישיים על מבקרים, אלא רק את המידע המסופק על ידי המשתמשים. יחד עם זאת, חלק מהתוספים באתר עשויים לאסוף נתונים אישיים במידה וסופקו על ידי המשתמש.

תגובות

האתר שומר אך ורק את שם המגיב והתגובה עצמה ללא פרטים אישיים נוספים אלא אם סופקו ע"י המשתמש בשם המגיב או התגובה עצמה.

מדיה

משתמשים אינם רשאים להעלות מדיה לאתר.

עוגיות

האתר עושה שימוש בקובצי עוגיות (Cookie) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אנונימי. בכל עת אפשר לחסום קבצים אלו בהגדרות הדפדפן.
כברירת מחדל, אין בוורדפרס שירות ניתוח ואיסוף נתונים (analytics). האתר אוסף מידע מקבצי cookie עבור אנליטיקה ע"י שירות גוגל אנליטיקס.

מידע נוסף

ניתן לקרוא אודות מנהלת האתר דף אודות