בן המלך ומפת העולם המופלאה

זמן קריאה: 3 דקות "מעשה במלך חשוב ומכובד שמלך על ארצות רבות בעולם. למלך הייתה מפת עולם מופלאה. יום אחד נכנס בנו וקרע את המפה לפיסות קטנות…" משל ונמשל על איך לתקן את העולם.

משל ונמשל: על איך לתקן את העולם

מעשה במלך חשוב ומכובד שמלך על ארצות רבות בעולם. אחד מתחביביו הרבים והמיוחדים היה חיבתו המיוחדת למפת העולם. למלך זה הייתה מפה גדולה ומיוחדת. בה צוינו כל הערים, ההרים, הגבעות, העמקים, הנחלים והנהרות. אפילו הכפרים הנידחים והקטנים ביותר מצאו את מקומם המדויק על גבי מפה מפוארת ומופלאה זו. למלך הייתה למפה זו חיבה יתירה ומדי יום ביומו היה מתבונן ומעיין בה.

באחד הימים, שהה בן המלך בחדר עבודתו של אביו שם הייתה פרוסה מפת העולם המיוחדת. בן המלך התבונן במפה וזיק ניצת בעיניו. הוא לקח מספריים ואחת ושתיים החל לגזור את המפה לפיסות קטנות. כעבור זמן קצר, חוזר המלך לחדר עבודתו. מה גדול היה כעסו בראותו את מעשהו של בנו הנכבד. " בני! איך העזת לקרוע את מפת העולם?!"

הבן לא נרתע ולא נפחד מפני אביו. באומץ לב ובכבוד רב ענה לאביו המלך:" אבי מלכי, אל תדאג ואל תכעס כי ברגעים ספורים אתקן את המפה ואשיב אותה לקדמותה. השתומם המלך מאוד מדברי בנו, אך מכיר הוא את בנו שהינו חכם גדול. לכן יצא המלך מחדר העבודה והניחו לעשות כדברו – להשיב את מפת העולם לקדמותה.

ואכן, כעבור זמן קצר, חוזר המלך לחדר עבודתו ומביט משתומם במפה הפרוסה מולו. כל החלקים חוברו יחדיו בדיוק כפי שהיו. יותר נכון כמעט כפי שהיו בתחילה… אבל ממפת העולם לא חסר דבר. כל הנהרות, היערות, האגמים, הכפרים, הנחלים, ההרים והערים כולם ללא יוצא מן הכלל נמצאו במקומם על המפה. פונה האב לבנו: הכיצד הצלחת לשחזר ולתקן את מפת העולם?
והבן השיב לאביו בטון משועשע במקצת: "אדוני אבי מלכי, בבואי לתקן את העולם, שמתי לב לכך שמאחורי המפה הופיע מורה דרכים בצורת גוף האדם. כל חלק במפה הקביל לאיבר אחר בגוף האדם. וכך הבנתי שאם אני רוצה לתקן את העולם, עלי תחילה לתקן את האדם. אז חברתי את האדם ותקנתי אותו. כך הצלחתי לתקן את העולם….."

מוסר השכל

נשים ואימהות יקרות, היש נמשל עמוק יותר מזה? כן יש לנו נטייה לרצות לשנות, להפוך עולמות לתקן את המעוות והדורש תיקון… אז נזכור ונלמד הלאה את המסר החשוב "אם ברצוננו לתקן את העולם, עלינו תחילה לתקן את האדם"…
ביהדות זה נקרא "קשוט עצמך תחילה ואחר כך קשוט אחרים" (אמרת חז"ל מובאת בתלמוד הבבלי מסכת סנהדרין דף יח עמוד א).
משמעות האמרה היא שעל האדם לדאוג שמעשיו יהיו על פי שורת הדין לפני שידאג לתקן את מעשיהם של אחרים. כלומר, נדאג לתקן את עצמנו תחילת כל אחר כך נתקן את העולם…

שאלות והנחיות לדיון

 1. ציירו את המלך ובנו, את חדר העבודה ומפת העולם.
 2. האם מעשה בן המלך הראשוני היה תקין ונכון? ומה לגבי המעשה השני שלו?
  דברו על כך שאם קלקלנו משהו ננסה לפחות לתקן אותו ככל שנוכל ונשתדל להבא לא לקלקל, לא לגעת בלי רשות וכו'.
 3. האם אכן הבן הצליח ב 100% להחזיר את המפה לקדמותה? הסבירו.
  תוכלנה להציע ניסוי קטן ונחמד לילדים: תבקשו מהם גם כן להכין מפת עולם, לצייר אותה מצד אחד מצד שני גוף אדם ובקשו מהם להחזיר את המפה לקדמותה.
  סביר להניח שיצליחו לחבר כמו פאזל, אבל סימני הקרעים עדיין יופיעו על גבי המפה. כאן תוכלו להאריך איתם על משמעות המעשים שאנו עושים. שכל מעשה משאיר סימן, חותם.
 4. דונו עם הילדים על הנמשל שהסיק בן המלך מהמעשה שלו. שאלו אותם מה הם יכולים לעשות כדי לתקן את עצמם ובכך להועיל לעולם.
 5. תוכלנה לשאול וללמד את הילדים שמות ערים ארצות, נחלים ועוד הקיימים בארצנו ובעולם בכלל.
 6. כמובן חשוב להתאים את רמת השאלות לגילאים וליכולות השונות של הילדים. תוכלנה לעזור להם ולכוון אותם.
 7. העיקר שילמדו בהנאה, שתהיה להם חוויה טובה ושיזכרו שקודם כל נתקן את עצמנו ואח"כ אחרים.

הערה חשובה: את המשל שכתבתי מתוך משל המופיע בספר ילקוט משלים, סיפורים ואמרי חכמה של א. שטיינמן.

💜 אם אהבתן את הפוסט – שתפו והעבירו הלאה… אולי המשל והנמשל החשוב יביא תועלת לנשים נוספות … 💜

הצטרפי לשיחה

2 תגובות