זמן קריאה: < 1 דקות דף תרגול מיומנויות גזירה והדבקה בסדר נכון על פי מספור.

דף הדפסה לתרגול מיומנויות גזירה והדבקה

גזירה והדבקה הן מיומנויות חשובות המפתחות את המוטוריקה העדינה של הילדים שלנו. התרגיל שלפניכן, נועד לתרגל מיומנויות אלו ובנוסף לכך הוא מאפשר זיהוי מספרים וסדר נכון ליצירת התמונה הנדרשת – הכוכב.

הדפיסו את התמונה ובקשו מהילדים לגזור על הקווקווים מדויק ככל האפשר. לאחר הגזירה, הילדים ידביקו את החלקים בסדר הנכון במקום המסומן בדף. (אפשר להדפיס בשחור לבן, הכוכב יצא בצבע אפור. אם הילדים ירצו לצבוע, כדאי שיצבעו לפני שיגזרו וידביקו).

הצטרפי לשיחה